Palveluasuminen on Ainalassa keskitetty palvelukeskuksen tiloihin. Joitakin palveluasumisen asukkaita saattaa asua myös Olivian ja rivitalojen tiloissa. Asukkaalla on nimetty omahoitaja. Asukas saa muuttaessaan turvahälyttimen jolla hän saa tarvittaessa apua päivä- ja yöaikaan. Yöaikaan hälytys ohjautuu Olivian hoitajalle ja on asukkaalle maksullista.

 hieronta  

Asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö. Hänellä on oma huone wc-peseytymistilalla varustettuna tai oma asunto wc-peseytymistilalla varustettuna. Asukas on vuokrasuhteessa Ainalaan (asunto on vuokrattaessa kalustamaton) ja maksaa vuokransa siihen liittyvine maksuineen itse. Asukas maksaa palvelutalomaksun.

Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön tai muutoin poistuessa Ainalasta vuokrasuhde päättyy ja asukas maksaa vuokran asunnon irtisanomiskuukaudelta ja sitä seuraavalta kuukaudelta huoneenvuokralain mukaan mikäli uutta asukasta ei asuntoon ennen tämän ajan päättymistä sijoiteta.                          

 

Asukas maksaa itse tarvitsemansa henkilökohtaiset tarvikkeet, hyödykkeet, vaatteet, hygieniatuotteet jne.
Myös lääkkeensä, lääkärissäkäyntinsä ja taksimatkansa, sekä näihin liittyvät maksut jokainen asukas maksaa itse.
Hoitamiseen tarvittavat ns. ilmaisjakelutuotteet kustantaa hoitoon ohjannut kunta.

SISÄLTÖ
 • mahdollisuuden osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
 • tarvittaessa päivittäisissä ADL- toiminnoissa avustaminen klo 7-21.00:
  henkilökohtaiset palvelujen sisällöt,
  määrä ja ajankohdat kirjataan asukkaan hoitosuunnitelmaan
 • palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa
 • palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympärivuorokauden
LISÄMAKSUSTA
 • yöaikaiset käynnit/kk laskutetaan hinnaston mukaan
 • eri tukipalvelut (ateriat, siivous, pyykki ym.)
 • lääkkeet ja jakelu
ASUKKAIDEN VALINTA

Asukaat valitaan yhteistyössä Ainalan ja sen kaupungin kanssa, mistä asukas saa maksusitoumuksen.